برگزاری 5 پنل تخصصی در نهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش بصورتی نامحسوس در سند اقتصاد مقاومتی وجود دارد
3 آگوست, 2017
از ابتدای امسال دو شیفت به ارائه خدمات پس از فروش پرداخته ایم
3 آگوست, 2017

نهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران در نوبت عصر در حالی به کار خود ادامه داد که در آن 5 پنل تخصصی در حوزه های مختلف خدمات پس از فروش برگزار گردید.

  به گزارش خبرنگار نهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران پنل اول با عنوان “بررسی روش های تعیین مدت زمان و هزینه گارانتی” که توسط آقایان مهدی باقری و محمد کامران پور تهیه گردیده بود موضوعاتی از جمله مهندسی زمان گذاری و تاریخ مصرف خدمات پس از فروش و برآورد هزینه گارانتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ” خدمات پس از تحویل در مهندسی سیستم ” عنوان پنل بعدی بود که توسط علیرضا مرادی و شهرام احدی دولتسرا ارائه گردید . در این پنل به الزاماتی که توسط مشتری بیان می شود و همچنین الزاماتی که توسط مشتری بیان نمی گردد پرداخته شد.

   بر اساس این گزارش سومین پنل تخصصی  این کنفرانس  در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ارائه  ” ارائه چارچوبی جهت تبیین ارزش آفرینی کسب دانش در خدمات پس از فروش  ” بود که توسط فرهاد جلالی و علی ایزدی ارائه گردید. در این پنل مطرح گردید که چگونه مفهوم مدیریت دانش که در 37 سال گذشته مطرح گردیده است در مقابل مفهوم خدمات پس از فروش با  قدمتی طولانی در مبادلات تجاری در کنار هم معنی پیدا می کنند. دکتر یاسر احسان نیز پنل تخصصی بعدی را با عنوان ” کیفیت خدمات پس از فروش و مدل اندازه گیری آن ”  برای حاضرین ارائه نمود. در این پنل تخصصی مباحثی مرتبط با مقیاس کیفیتی خدمات پس از فروش مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت.

  به گزارش خبرنگار این کنفرانس آخرین پنل تخصصی نیز با عنوان ” بررسی تاثیر عوامل انگیزش مشتریان بر عملکرد تجاری ” توسط علی اکبر جوکار ، فاطمه عیدی و مصطفی احمدی مورد بررسی و ارائه قرار گرفت. در این پنل به صورت نمونه موسسه اعتباری ثامن مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن به جایگاه عوامل انگیزش آفرین مشتریان و تاثیر آن بر عملکرد تجاری شرکتها پرداخته شد.