از ابتدای امسال دو شیفت به ارائه خدمات پس از فروش پرداخته ایم

برگزاری ۵ پنل تخصصی در نهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
بر روی کلمات مورد استفاده در برخورد با مشتری کار کرده ایم
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

در ادامه این کنفرانس امیدی معاون مهندسی کیفیت ایساکو  به عنوان اولین سخنران در نهمین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران با اشاره به تحقیقات گسترده صورت گرفته شده در زمینه خودرو در داخل و خارج از کشور، به نقش مشتری مداری در ارائه خدمات پس از فروش پرداخت وافزود: اپلیکیشن های تلفن همراه را به عنوان یک ابزار جدید در ارائه بهتر خدمات پس از فروش، بسیار موثر می دانیم.

امیدی گفت: امروزه ما نمی توانیم به راحتی از کنار امکاناتی که تکنولوژی های جدید در اختیار ما قرار داده اند بگذریم. مثلا” همین اپلیکیشن های جدید که جای آژانس ها را گرفته اند چرا باید با آنها مقابله کنیم . هرچند بیکاری را تا حدودی ایجاد می کنند اما فرصتهایی را برای مشتری ایجاد می کنند که بسیار مفید خواهد بود.

معاون مهندسی کیفیت ایساکوتصریح کرد: به جهت تکریم ارباب رجوع  خدمات پس از فروش در ایران خودرو از ابتدای امسال به صورت دوشیفت به عنوان یک خدمات جدید ارائه می گردد.