سازمان ها و شرکت های مرتبط با گارانتی و خدمات پس از فروش
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده خودرو و قطعات آن
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش خودرو و قطعات آن
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم برقی و خانگی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم برقی و خانگی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم کامپیوتر
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم کامپیوتر
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده موبایل
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش موبایل
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده تاسیسات تهویه، گرمایشی و سرمایشی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش تاسیسات تهویه، گرمایشی و سرمایشی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده تاسیسات ساختمانی (آسانسور،درب برقی و ...)
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش تاسیسات ساختمانی (آسانسور،درب برقی و ...)
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم و دستگاههای پزشکی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم و دستگاههای پزشکی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم و دستگاههای ورزشی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم و دستگاههای پزشکی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم و ماشین آلات کشاورزی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم و ماشین آلات کشاورزی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده ماشین آلات و دستگاههای صنعتی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش ماشین آلات و دستگاههای صنعتی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده ابزار آلات و وسایل صنعتی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش ابزار آلات و وسایل صنعتی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم صوتی و تصویری
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده صنایع اپتیک ( عینک، عدسی، ...)
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش صنایع اپتیک ( عینک، عدسی، ...)
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده وسایل توزین و اندازه گیری
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش وسایل توزین و اندازه گیری
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده ماشین های سنگین
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش ماشین های سنگین
• شركتهاي تامین کننده تجهیزات هوایی، دریایی و ریلی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش تجهیزات هوایی، دریایی و ریلی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم اداري
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم اداري
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم گازی و الکترونیکی
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم گازی و الکترونیکی
• شركتهاي دارای نمایندگی فروش و یا تولیدکننده لوازم فلزي وآشپزخانه اي
• شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش لوازم فلزي وآشپزخانه اي
• انجمن هاي صنفی و اتحادیه های مرتبط با صنوف مذکور
• سایر شركتهاي ارائه دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش
مخاطبین خاص کنفرانس
• مدیران عامل
• مدیران و کارشناسان بخش های گارانتی و خدمات پس از فروش
• مدیران و کارشناسان بخش آموزش
• مدیران و کارشناسان روابط عمومی و CRM
• مدیران و کارشناسان IT
• مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه
• مدیران و کارشناسان تولید
• مدیران و کارشناسان بازرگانی ، فروش و بازاریابی
* کلیه شرکتهای مذکور در بالا که به طور مستقیم تولید کننده یا وارد کننده کالاهای دارای خدمات پس از فروش و گارانتی هستند.
مخاطبین عام کنفرانس
• شركت هاي اطلاع رساني و تبليغاتي
• دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و مطالعاتي
• دستگاه‌هاي ارتباط جمعي و بطور خاص رسانه ملي
• شرکتهای بازرگـانی و تجاری
• شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها و بیمه ها

حامیان

حامیان صنفی

حامیان علمی